Річна інформація емітента

2010

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
 
 
 
4. Інформація про посадових осіб емітента:
 
 
 
 
8. Відомості про цінні папери емітента:
 
 
10. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
 
 
 
 
14. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)